Prenatální vyšetření - odběr plodové vody

Prenatální vyšetření - odběr plodové vody

Současná medicína nabízí těhotné ženě metody, kterými lze zjistit některé vrozené vady plodu ještě před narozením. Takového vyšetření nazýváme prenatální. Pokud je zjištěná závažná vada plodu, může se těhotná žena rozhodnout pro eventuelní ukončení těhotenství.

K čemu slouží amniocentéza

Plod se v děloze matky pohybuje v tekutém prostředí - plodové vodě, která je uzavřena plodovými obaly v tzv. amniální dutině. Plodová voda je tekutina, která obsahuje i odloučené buňky z povrchu a dutin plodu. Odběrem plodové vody - amniocentézou - získáme i tyto buňky, které mohou být v laboratorních podmínkách namnoženy a vyšetřeny.

Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů a jejich vyšetřením lze stanovit, zda plod je nebo není postižen závažnou chromozomálně podmíněnou vadou (např. nejčastěji Downovým syndromem). Plodová voda je vyšetřena též biochemicky a získaná informace může přispět k vyloučení některých vad plodu (např. rozštěpu páteře či stěny břišní).

Jak odběr plodové vody probíhá

Vyšetření se provádí za sterilních podmínek. Těhotná při výkonu leží. Vpich se provádí pod ultrazvukovou kontrolou v oblasti podbřišku. Odběr plodové vody lze přirovnat k odběru krve. Většina žen udává, že vpich je nebolestivý a je vnímán jen jako tupý tlak. Celý zákrok trvá několik minut. Výkon se provádí nejčastěji mezi 15. - 19. týdnem gravidity. Výsledky vyšetření jsou obvykle k dispozici za 2 - 3 týdny po odběru.

Možné komplikace

Riziko ztráty těhotenství v souvislosti s amniocentézou je, dle dlouholetých zkušeností, zvýšeno asi o 0,5 %. Výjimečně nutno odběr opakovat, protože se buňky plodu v laboratorních podmínkách dostatečně nenamnoží a nelze je vyšetřit.

Výsledky vyšetření

O průběhu vyšetření a o výsledku chromozomálního vyšetření vašeho plodu se můžete informovat za dva týdny po odběru telefonicky. Podrobnou informaci a zprávu o výsledku vyšetření obdržíte při osobní návštěvě na ambulanci oddělení.

Při nepříznivém nálezu budete mít možnost volby dalšího postupu na základě úplné informace o zjištěných skutečnostech a jejich důsledcích pro plod.

V případě nejasností nebo dalších otázek se obraťte na pracovníky oddělení lékařské genetiky.

 

 
Gynfem > Porodnictví > Prenatální vyšetření - odběr plodové vody