Porodnictví

PORODNICKÉ SLUŽBY NAŠÍ AMBULANCE

2._ambulance_strašnice_i.jpg

  • diagnóza těhotenství
  • pravidelné těhotenské prohlídky
  • ultrazvukový screening vrozených vývojových vad
  • biochemický screening chromozomálních aberací s návazností na genetické vyšetření, popř. invazivní prenatální diagnostiku (amniocentéza)
  • v případě fyziologického průběhu těhotenství možnost docházet do poradny do 36. týdne
 
Gynfem > Porodnictví