Porodnické služby naší ambulance

Porodnictví
  • diagnóza těhotenství
  • pravidelné těhotenské prohlídky
  • ultrazvukový screening vrozených vývojových vad
  • biochemický screening chromozomálních aberací s návazností na genetické vyšetření, popř. invazivní prenatální diagnostiku (amniocentéza)
  • v případě fyziologického průběhu těhotenství možnost docházet do poradny do 38. týdne
Screening v I. trimestru těhotenství

Screeningové vyšetření Downova syndromu a některých dalších chromozomálních vad plodu je orientační metoda, která stanoví číselné riziko pro tato postižení. Je však pouze jeden způsob k přesnému určení, zda plod má či nemá tyto vady, a to diagnostické vyšetření za pomoci odběru plodové vody (amniocentézy) nebo odběru choriových klků (CVS). více

Prenatální screening vrozených vývojových vad u plodu

Screeningové vyšetření vrozených vad plodu je orientační metodou, která slouží k vyhledání těhotných žen se zvýšeným rizikem některých vrozených vad. U této skupiny těhotných je potom doporučováno pokračovat v dalším vyšetření, které již stanoví typ vady. více

Prenatální vyšetření - odběr plodové vody

Současná medicína nabízí těhotné ženě metody, kterými lze zjistit některé vrozené vady plodu ještě před narozením. Takového vyšetření nazýváme prenatální. Pokud je zjištěná závažná vada plodu, může se těhotná žena rozhodnout pro eventuelní ukončení těhotenství. více

Kontakt

GYN - FEM, s.r.o.
Nad Olšinami 5
Praha 10
100 00

telefonní spojení:
+420274815823
+420274812676
+420603118888

fax
+420 274 771 097

 

e-mail:

Zoom gallery

Zoom gallery

Kontakt

GYN - FEM, s.r.o.
Nad Olšinami 5
Praha 10
100 00

telefonní spojení:
+420274815823
+420274812676
+420603118888

fax
+420 274 771 097

 

e-mail:

Zoom gallery

Zoom gallery